our values

Eğitim Teknolojileri ve
Öğretim Materyalleri

Nitelikli bir eğitim faaliyeti yürütmek adına Türkiye Maarif Vakfı, eğitim araç ve gereçlerini; güncel eğitim teknolojileri, eğitim programlarının gereksinimleri ve etkili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak yenilemekte ve geliştirmektedir. Bu doğrultuda uzaktan eğitim teknolojilerine de yer verilmekte ve dijital eğitim materyallerinden yararlanılmaktadır.

Türkiye Maarif Vakfı, her derece ve türdeki ders programları ve öğretim yöntemleriyle ders araç ve gereçlerini, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ilgili ülkenin ihtiyaçlarına göre tedarik ve tanzim etmektedir. Basılı/yazılı, görsel, işitsel ve dijital materyallerin geliştirilmesi sürecinde yerel imkân ve altyapılardan da istifade edilmektedir.