our values

Sosyal ve Kültürel
Faaliyetler

Türkiye Maarif Vakfı, sosyal ve kültürel faaliyetleri bilgi, görgü ve yetenek gelişimi sürecinde önemli bir unsur olarak görmektedir. Bu perspektif içinde Maarif Okulları; toplumsal kurallara uyum, ortak yaşam kültürü, etkili iletişim, sorumluluk, diğerkâmlık, girişimcilik, estetik gelişim, medeniyet tasavvuru ve sosyalleşme gibi unsurları geliştirecek faaliyetler tertiplemektedir.

Bu faaliyetler; tarihî ve kültürel mekanlara yönelik geziler, öğrenci kulüpleri, beceri atölyeleri, bilgi yarışmaları, törenler, mezuniyet günü, tanıtım günü, anma günü, okul gazetesi ve dergisi çıkarma, müzikli gösteriler, halk oyunları, tiyatro gösterileri, kampanyalar, sosyal kurum ziyaretleri, şiir dinletileri, spor turnuvaları, konferanslar, sempozyumlar, imza günleri, fuar, sergi ve kermesler, proje çalışmaları, izcilik ve gençlik kampları çalışmaları şeklinde gerçekleşmektedir.