our values

Faaliyet Alanlarımız

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açar. Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurar.

EĞİTİM DESTEK

Eğitim - öğretim sürecinin tamamlayıcı birimleri olarak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurar.

Türkiye Maarif Vakfı Kariyer Takip ve Rehberlik Sistemiyle mezunlarımızın kariyer planlamalarına destek olur.

YAYIN

Eğitim amaçlı yayın organları kurar. Eğitim program ve içeriklerini geliştirir, üretir ve yayınlar. Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ile AR-GE çalışmaları yapar. Süreli ve süresiz yayınlar yapar, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenler ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

BURS VE BARINMA

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdî destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlar.

Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurar.